Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wspólnoty NSM

Dzieło Apostolskie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Powstaje jako owoc wspólnego rozeznawania osób świeckich, związanych duchowo z naszym Zgromadzeniem oraz samych sióstr.

Więcej(343K)

Kontakt
s. Kamila

wspolnoty.nsm@honoratki.pl

Tel. 698 838 888