Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Odeszła do Pana

Odeszła do Pana

W dniu dzisiejszym 16 lutego 2018 r. w Nowym Mieście n. Pilicą odeszła do wieczności s. Maria Alodia Władysława Ślusarczyk, w wieku 89 lat, 70 lat od pierwszej profesji w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 19 lutego o godz. 10.30 w kaplicy cmentarnej w Nowym Mieście n. Pilicą.
O godz. 11.00 w Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego - modlitwa różańcowa. Msza św. o godz. 11.30.
Polecamy zmarłą Siostrę Bożemu Miłosierdziu.