Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

STATIO HONORAT

STATIO HONORAT

Dnia 4.03.2018 r. w naszym domu generalnym w Częstochowie przy ul. Klasztornej 19 odbyło się IX STATIO HONORAT. Wspólną refleksję wokół dzieła bł. Honorata rozpoczęła lektura Prologu i ostatniego Rozdziału Testamentu Duchowego Błogosławionego. Katechezę wprowadzającą wygłosili s. Cecylia Duda i br. Juliusz Pyrek OFMCap.  Po spotkaniach w grupach, uczestniczyliśmy w uroczystych niedzielnych Nieszporach, gdzie pomocą były wprowadzenia do poszczególnych psalmów. Spotkanie zakończyła siostrzano-braterska agapa. Dziękujemy wszystkim Siostrom za tak liczny udział w ostatnim już STATIO HONORAT.

s. Marzena