Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Jubileusz

Jubileusz

Siostra Maria Aniceta Lisiak w dniu 7 kwietnia 2017 r. dziękowała Panu Bogu za dar życia, w 100. rocznicę swoich urodzin. Uroczystoście świętowała wśród zgromadzonych sióstr, rodziny i przyjaciół, w domu zakonnym sióstr honoratek w Łodzi, przy ul. Lokatorskiej.