Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Bo na czymże świętość zależy?

Bo na czymże świętość zależy?

"Bo na czymże świętość zależy? Oto na tym, aby Boga chwalić we wszystkim i Bogu służyć przez wszystko, tj. aby oddać Bogu, co jest Boskiego, a zatem, aby Mu oddać wszystko, co człowiek ma i czym jest, bo wszystko to jest Boskie i wszystko na chwałę Jego w pewien sposób powinno być oddane. Lecz nie dość raz oddać, ale należy to ciągle oddawać, tj. tak postępować z tym, co się Bogu oddało, jako z rzeczą Boską".
Bł. Honorat Koźmiński

"Nie wtedy życie jest święte, kiedy płynie spokojnie, bez przeszkód, ale wtedy, kiedy zwalczamy wszystkie przeszkody i trudności dla miłości naszego Boga, kiedy się nie zniechęcamy, ale czekamy z poddaniem się woli Bożej, chętnym i wesołym, kiedy zechce krzyż ten zdjąć z naszych ramion".

Sł. Boża Aniela Róża Godecka