Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Nowy Zarząd na Ukrainie

Nowy Zarząd na Ukrainie

W Wikariacie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Berdyczowie na Ukrainie trwa spotkanie konsultacyjno-informacyjne. Z Polski przybyła Przełożona Generalna Matka Judyta Kowalska wraz z siostrami z Zarządu Generalnego Zgromadzenia. Jednym z owoców spotkania było mianowanie w dniu dzisiejszym nowego Zarządu. Przełożoną Wikariatu na trzy lata została s. Renata Nuckowska, która dotychczas pełniła obowiązki sekretarki.
Życzymy s. Renacie wielu Bożych łask!