Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wejdźmy na nowy tor

Wejdźmy na nowy tor

"Zastanówmy się nad głównym celem przyjścia Pana Jezusa. Po co zstąpił Syn Boży na ziemię? Aby ją odrodzić i odnowić w duchu Bożym. Co to znaczy odnowić? Odnowić − przypuśćmy, jakąś rzecz starożytną, a kosztowną, znaczy doprowadzić ją do tego stanu pod względem formy, rysunku, koloru itp. w jakim ona wyszła z rąk artysty lat temu kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet i parę tysięcy, a im podobniejszą stanie się do swego starego pierwowzoru, tym lepszym jest jej odnowienie i tym większej nabiera wartości. Pociągnięcie takiej rzeczy jakimkolwiek, choćby najwyszukańszym nowomodnym lakierem, lub czymś podobnym, aby się świeciła jak nowa, zepsułaby ją tylko.

My, chcąc odnowić duszę naszą spójrzmy jaką ona była, gdy wyszła z rąk Boga, przy stworzeniu pierwszych rodziców naszych piękna była, czysta, niewinna, do Boga podobna i Boga tylko miłująca i z Nim zjednoczona, panująca nie tylko nad ciałem własnym, ale nad wszystkim, co było na ziemi. Grzech zeszpecił ten obraz Boży i nikt go naprawić nie mógł tylko Sam Bóg. Zstąpił więc na ziemię przyjmując ciało ludzkie, aby arcydzieło swoje odnowić, a jednocześnie przykładem własnym nauczyć nas, jak mamy własnymi siłami współpracować z Nim nad własną naszą naprawą.

Wejdźmy na ten stary, a zawsze nowy tor, prowadzący do Pana Jezusa i trwajmy w tym ciągłym powracaniu do Niego".

sł. Boża Aniela Róża Godecka