Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s. Ewa Leokadia Wilk

Zmarła s. Ewa Leokadia Wilk

Dnia 28.08.2021r., w wieku 83 lat odeszła na spotkanie w ramiona Ojca S. M. Ewa od Niepokalanego Poczęcia - Leokadia Wilk.

Siostra Ewa Leokadia, córka Juliana i Józefy z d. Matyja, urodziła  się 30 kwietnia 1938 r. w miejscowości Podczasza Wola, gmina Klwów, powiat Opoczno. Wychowała się w rodzinie katolickiej, gdzie od najmłodszych lat uczyła się żyć miłością, w atmosferze ciepła i dobroci, praktykując życzliwość, serdeczność, kształtowała postawy opiekuńcze.  Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyła 7 klas szkoły podstawowej.

Dnia 15 grudnia 1953r., 15-letnia Leokadia Wilk przekroczyła furtę klasztorną Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Częstochowie, przy ul. Klasztornej 19. Do postulatu została przyjęta 19 marca 1954 r. Nowicjat rozpoczęła 7 października 1954 r. w Nowym Mieście /nad Pilicą i otrzymała imię s.Ewa od Niepokalanego Poczęcia. Pierwszą profesję złożyła 28 grudnia 1955 r. w Nowym Mieście, a śluby wieczyste 26 sierpnia 1961 r. w Częstochowie.

Chociaż otrzymała imię zakonne posługiwała się imieniem chrzestnym i wszyscy ją znamy jako s.Lodzię.

Po złożeniu pierwszej profesji siostra przyjechała do Częstochowy na ul. Klasztorną  i rozpoczęła roczny kurs pielęgniarski, po ukończeniu którego podjęła pracę na oddziale dziecięcym w Szpitalu im. dr Tytusa Chałubińskiego, gdzie pracowała 2 lata.

Od 1 stycznia 1958 r. s. Ewa zamieszkała w Krzepicach i zatrudniła się w Szpitalu Rejonowym na oddziale wewnętrznym. Jednocześnie siostra kontynuowała naukę w Bielsku Białej i uzyskała kwalifikacje pielęgniarki dyplomowanej. Z Krzepic powróciła s.Ewa do Częstochowy, zamieszkała w naszym domu zakonnym na ul. Krakowskiej 30 i podjęła pracę w Szpitalu Miejski im. dr Władysława Biegańskiego na oddziale chirurgii ogólnej, w trybie pracy trzyzmianowej. W tej wspólnocie upłynęło siostrze 36 lat życia i posługi. W międzyczasie siostra krótko pracowała w Zakładzie Opieki Leczniczej prowadzonym przez nasze Zgromadzenie oraz w Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera. Jednak pragnieniem siostry było powrócić do pracy w Szpitalu Miejski im. dr Władysława Biegańskiego i tak się stało.

Po przejściu na emeryturę, siostra zamieszkała na ul. Klasztornej, pełniąc różne posługi domowe oraz  odwiedzając chorych w terenie jako pielęgniarka środowiskowa. Od 22 stycznia 1999r. do 1 września 2000 r. wyjechała siostra do Zakopanego na Pardałówkę do domu Zgromadzenia, gdzie spełniała prace domowe. Po powrocie do Częstochowy jeszcze przez 3 lata pracowała jako pielęgniarka w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie. Od 15 września zamieszkała siostra w domu przy ul.Klasztornej, gdzie chętnie obejmowała dyżury na furcie.

S. Ewa Leokadia całe swoje życie poświęciła posłudze ludziom chorym i cierpiącym. W bardzo trudnych warunkach, z wielką ofiarnością chętnie spieszyła z posługą medyczną i duchową chorym, będącym pod jej opieką. Wszystkich napotkanych ludzi obdarzała swoim uśmiechem. Doświadczyła też szykan z powodu swego wyznania i powołania zakonnego. W czasach komunizmu, z tego powodu, grożono jej nawet zwolnieniem z pracy. Ufna w Opatrzność Bożą, trwała nieugięcie przy Panu Bogu i wyznawanych wartościach.

Dziękujemy dziś Bogu za dar cichego, ukrytego życia, powołania i wytrwania w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi s. Ewy Leokadii Wilk. Naszą kochaną Siostrę polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Rest in peace.

Kazanie_Ks.M.Szczerba

Galeria