Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s.Ludgarda Janina Kucharska

Zmarła s.Ludgarda Janina Kucharska

Dnia 09.10.2021 roku, w godzinach porannych, w wieku 90 lat, odeszła do Pana s.M.Ludgarda od Narodzenia Pana Jezusa, Janina Kucharska.

Siostra Ludgarda Janina Kucharska, córka Kazimierza i Marianny z d. Kłosińska, urodziła  się 31 maja 1931 r. w miejscowości Głuszyna, powiat Opoczno. Wychowała się wraz z trójką rodzeństwa w rodzinie katolickiej, gdzie od najmłodszych lat uczyła się miłości do Boga i szacunku do człowieka. Po ukończeniu Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Klwowie, jako 18-letnia dziewczyna przyjechała do Częstochowy w kwietniu 1949 roku i przekroczyła furtę klasztorną, gdzie po upływie miesiąca została przyjęta do postulatu, aby poznać życie zakonne i lepiej rozeznać swoje powołanie. Po siedmiu miesiącach wyjechała do Nowego Miasta nad Pilicą odbyć nowicjat, do którego została przyjęta 17 grudnia 1949 roku. Pierwszą profesję zakonną siostra Ludgarda złożyła w Nowym Mieście 25 lutego 1951 roku na ręce s. Gentelisy.  Śluby wieczyste 28 sierpnia 1956 roku w Częstochowie.

Po złożeniu pierwszej profesji siostra wyjechała do Żyrardowa. Ukończyła tam kilkumiesięczny kurs młodszych pielęgniarek, organizowany przez Polski Czerwony Krzyż, i w lutym 1952 roku podjęła pracę w Warszawskim Wojewódzkim Szpitalu w Żyrardowie na stanowisku pielęgniarki. Ukończyła kolejne kursy i złożyła Egzamin Państwowy w Ośrodku Szkoleniowym w Józefowie, uzyskując uprawnienia do tytułu pielęgniarki dyplomowanej. W Żyrardowie siostra pracowała do sierpnia 1958 roku, ostatnio na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Dziecięcego.

Następne dwa i pół roku przepracowała siostra w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Caritas” w Częstochowie prowadzonym przez nasze Zgromadzenie. Kolejne kilka miesięcy w Zjednoczonym Szpitalu Miejskim w Dąbrowie Górniczej, na stanowisku pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Wewnętrznym, aby powrócić do Częstochowy do pracy w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Caritas”, występującym od 1991 roku pod nazwą Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony cały czas przez Zgromadzenie Małych Sióstr NSM Honoratki. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku przez kolejne 23 lat pracowała siostra jako pielęgniarka w niepełnym wymiarze godzin. A od kwietnia 2014 roku prosiła by mogła jeszcze służyć chorym jako wolontariuszka, pomimo sędziwego wieku, licznych chorób i niedomagań.

S. Ludgarda całe swoje życie niosła pomoc ludziom chorym i cierpiącym, okazywała pacjentom należny szacunek i życzliwość, niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej, postępowała bezstronnie mając na względzie tylko ich  dobro. Jak napisano w jednym za świadectw: „Z pracy wywiązywała się bardzo dobrze ku zadowoleniu chorych i przełożonych”.

Dziękujemy dziś Bogu za dar pięknego życia, powołania i wytrwania w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi s. Ludgardy Janiny Kucharskiej. Naszą kochaną Siostrę polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

 

Kazanie ks.Lucjana Nowakowskiego

Słowo Przełożonej Generalnej

Galeria