Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Jesienne spotkanie

Jesienne spotkanie

23 października 2021 roku Mszą św. rozpoczęło się dwudniowe jesienne spotkanie sióstr przełożonych w Olsztynie k. / Cz-wy, w urokliwym Dworku św. Antoniego. To pierwsze spotkanie po XXI Kapitule Generalnej, gdzie wyłoniono nowe władze Zgromadzenia. To właśnie one wybierają siostry i udzielają  mandatu tej ”posługi władzy” na … ileś lat. Jest z nią związanych   wiele innych tematów: jak się wzajemnie wspomagać, jak służyć zgromadzeniu, do którego się należy i w którym jest się przełożonym, jak właściwie pełnić posługę przełożonej we wspólnocie lokalnej, jak być jej duchowym przewodnikiem i jakie  z tego wynikają główne zadania.

Konferencje głosił O.Samuel Karwacki OSPPE (doktor teologii życia wewnętrznego, Ojciec Duchowny w seminarium paulińskim). Na stronie wewnętrznej można posłuchać konferencji.