Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Dzieci

Opieka nad dziećmi była zawsze bliska sercu Anieli Róży Godeckiej. Będąc sama pedagogiem, pragnęła zapewnić odpowiednie warunki dzieciom, podczas gdy rodzice byli w pracy. Dlatego posyłała siostry do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu ochronki, świetlice, sierocińce. Kontynuacją tej działalności jest przedszkole w Łodzi. Ponadto siostry głoszą Dobrą Nowinę poprzez katechezę i prowadzenie różnych grup duszpasterskich.