Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Opieka nad chorymi

Wrażliwość serca Anieli Róży Godeckiej obejmowała szczególną troską osoby chore i cierpiące.
Od pierwszych lat historii Zgromadzenia starała się zapewnić opiekę chorym robotnicom, organizując dla nich przytułki.
Tak było już w 1896 r. w Łodzi, a w rok później w Częstochowie.

Początki tych placówek były bardzo trudne, często musiały być przenoszone z miejsca na miejsce lub likwidowane. Mimo to od 1913 r. w Częstochowie nie ustaje trud sióstr w posłudze chorym i starszym. Wtedy to zgromadzenie nawiązało współpracę z Towarzystwem Dobroczynności dla Chrześcijan, które prowadziło przytułek przy Rynku Wieluńskim. Od 1 lipca 1918 r. przytułek przeniesiono na ul. Ogrodową 35.

Dziś to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o nowoczesnym wyposażeniu, ale o tym samym celu - by ulżyć w chorobie i nieść radość w cierpieniu.

Ponadto wiele sióstr pracuje w szpitalach państwowych, by służyć chorym i umierającym. Niektóre niosą pomoc środowiskową. Wszystkie siostry codziennie modlą się za tych, którzy mają stanąć twarzą w twarz przed Bogiem.