Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Działalność

Podtrzymywać i pogłębiać wiarę poprzez apostolstwo modlitwy, słowa i świadectwa własnego życia - oto zadanie każdej siostry. Nie nosimy habitu, by być jak najbliżej osób, które nas potrzebują. Sposoby realizacji tego zadania są jednak zróżnicowane i zależą od konkretnych potrzeb ludzi pracy, Kościoła i Zgromadzenia. Jakie konkretnie formy realizujemy - zobacz.
Poniżej prezentujemy nasze dzieła, które są odpowiedzią z naszej strony na znaki czasu.

Dzieci

Dzieci

Opieka nad dziećmi była zawsze bliska sercu Anieli Róży Godeckiej. Będąc sama pedagogiem,...

więcej
Opieka nad chorymi

Opieka nad chorymi

Wrażliwość serca Anieli Róży Godeckiej obejmowała szczególną troską osoby chore i cierpiące. Od...

więcej
Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi

Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi

Dzieło Apostolskie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Powstało jako owoc...

więcej
Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom

Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom

Przy naszym Zgromadzeniu powstała wspólnota osób, które modlą się w  intencji powołanych oraz o...

więcej
ZOL

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego...

więcej