Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Godło Zgromadzenia

godlo duze.jpg (154 KB)Godło jest swego rodzaju oficjalną wizytówką Zgromadzenia. Wyraża ono najważniejsze treści naszego życia – duchowość i charyzmat „w pigułce”. Ważna jest wymowa każdego elementu.

  • Niepokalane Serce Maryi – płonące ogniem miłości ku Bogu i ludziom, przebite mieczem boleści z powodu męki Chrystusa i nieustannego obrażania Boga przez ludzkie grzechy.
  • Hostia – znak obecności samego Boga, źródło prawdziwej i żywej Miłości, centrum naszego życia duchowego.
  • Dzieciątko Jezus – pokora Syna Bożego ujawnia się najbardziej w momencie Wcielenia, kiedy przyjął na siebie ludzkie ciało, aby być „Bogiem z nami”. On uczy nas pokory, ale także ukrycia.
    Skrzyżowane dłonie Pana Jezusa i św. Franciszka z Asyżu – symbol duchowości franciszkańskiej.
  • „Ora et labora” – „módl się i pracuj”, a więc trwać w kontemplacji i służyć bliźnim, nie zaniedbując żadnego z tych elementów.