Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwa o rozeznanie charyzmatu

Boże, Ty dałeś bł. O. Honoratowi łaskę odczytywania znaków czasu i przez jego posługę powołałeś do życia nasze Zgromadzenie, by swoją działalnością apostolską przyczyniało się do odnowy wiary i życia chrześcijańskiego w środowiskach robotniczych. Prosimy Cię, Boże, nasz Ojcze, przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, uzdolnij nas do rozpoznawania i odczytywania znaków czasu w dzisiejszym świecie. Spraw, byśmy oświecone przez ducha Świętego, mogły na nowo odkrywać charyzmat przekazany nam przez Założycieli i poszukiwać nowych form jego realizacji. Niech nasze oddanie się służbie ludziom pracy przyczynia się do przemiany ich życia i większej chwały Bożej. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!

Bł. O. Honoracie – módl się za nami!

Sługo Boża Anielo Różo – przyczyń się za nami!