Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Postulat

Osoba decydująca się wstąpić do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi rozpoczyna okres próby, tzw. postulat. Trwa on przynajmniej 6 miesięcy. W tym czasie dokonuje się weryfikacja własnego powołania, a także zapoznanie się z celem
i działalnością Zgromadzenia.