Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Formacja permanentna

Okres formacji wstępnej zamyka złożenie wieczystej profesji zakonnej. W ten sposób siostra już na wieki łączy swoje życie z Chrystusem Oblubieńcem, by z Nim i przez Niego swoim życiem służyć ludziom pracy w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Formacja jednak nie zostaje zakończona, trwa bowiem do końca życia – tzw. formacja ciągła.
Jej celem jest troska o stały rozwój duchowy i wierność powołaniu.
To nieustanne kroczenie śladami Chrystusa, uczenie się Jego drogi i odkrywanie coraz to nowych szlaków.