Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Kalendarium życia

Koleje życia Anieli Róży Godeckiej wyznaczały konkretne wydarzenia i daty. Poniższe kalendarium pozwala prześledzić w pewnym skrócie drogę jej zmagań i kroczenia w ciągłym wsłuchiwaniu się w wolę Bożą.


13 IX 1861   - narodzenie Anieli jako najstarszej córki Jana Godeckiego i Natalii Kunegundy Bachtysto, Korczewa nad Wołgą,                             Rosja
26 IX 1861   - chrzest udzielony przez ks. Hugona Godeckiego, dziecko otrzymuje imiona Aniela Justyna
15 I 1867     - śmierć matki, Natalii Kunegundy
                    - Aniela wraz z rodzeństwem umieszczona pod opieką rodziny Auerbach w Kuźniecowie, Rosja
1868            - rozpoczęcie nauki pod kierunkiem Emmy Antonowny Łachmanowicz, byłej nauczycielki Instytutu Mikołajewskiego w                       Moskwie
1873            - I Komunia św. Anieli, Korczewa
XII 1874       - Aniela przyjęta do IV klasy Instytutu Mikołajewskiego w Moskwie
25 V 1882    - ukończenie Instytutu Mikołajewskiego ze srebrnym medalem za bardzo dobre wyniki w nauce
7 IX 1883      - śmierć Jana Godeckiego, ojca Anieli
IX 1885         - wyjazd do Wilna i praca jako nauczycielka w domach prywatnych
21 XI 1886    - spowiedź u ks. Jana Łaboka i nawrócenie Anieli
17 IX 1887    - przyjęcie do postulatu Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny i przeprowadzka na ul.                        Mostową w Wilnie
8 XII 1887      - przyjęcie do nowicjatu sióstr sercanek i otrzymanie imienia s. Maria od Wcielenia
27 VI 1888    - wyjazd na rekolekcje pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego do Zakroczymia
29 VI 1888    - spowiedź z całego życia u o. Honorata
9 VII 1888     - bierzmowanie z rąk abp. Wincentego Chościak-Popiela w katedrze warszawskiej, przyjmuje imię Paweł
10 VII 1888   - powrót do Wilna i pożegnanie z rodziną i przyjaciółmi
19 VIII 1888  - spotkanie z bł. Honoratem i jego prośba o objęcie opieką robotnic fabrycznych
13 IX 1888    - walka duchowa w kościele sióstr sakramentek w Warszawie i zgoda Anieli na założenie zgromadzenia zakonnego                          dla opieki nad robotnicami
4 X 1888       - powstanie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, którego Aniela Godecka zostaje przełożoną                          generalną i pierwszą nowicjuszką z imieniem zakonnym s. Maria Franciszka od Niepokalanego Poczęcia
4 X 1889       - obietnica wierności złożona w zamkniętej zakrystii kościoła oo. kapucynów w Zakroczymiu
17 IX 1890    - I profesja zakonna przy konfesjonale o. Łukasza Zaczyńskiego w Zakroczymiu
1890             - wprowadzenie trójstopniowej struktury Zgromadzenia: siostry życia wspólnego, siostry zjednoczone, siostry                                    stowarzyszone
26 III 1891     - śluby wieczyste złożone w Wielki Czwartek na ręce o. Łukasza Zaczyńskiego w Zakroczymiu
XI – XII 1891  - pobyt u ss. felicjanek w Krakowie, aby nauczyć się prowadzenia formacji początkowej
1895             - podział Zgromadzenia na 2 prowincje: warszawską i łódzką
1895             - nadanie przez o. Honorata nowego imienia zakonnego: s. Maria Róża od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej                              Maryi Panny
2 X 1900       - pierwsza Kapituła Generalna – A. R. Godecka nadal przełożoną generalną
1900-1902    - pobyt we Włocławku
14 II 1902      - przybycie do Nowego Miasta na prośbę m. Elżbiety Stummer, sekretarki bł. Honorata
15 III 1902     - śmierć m. Elżbiety Stummer
22 III 1902     - przyjęcie obowiązku sekretarki o. Honorata Koźmińskiego
1905             - podział Zgromadzenia na 4 prowincje: warszawską, częstochowską, łódzką i litewską
1906             - zwolnienie z pracy sekretarki o. Honorata
19 III 1907     - druga Kapituła Generalna (Nowe Miasto nad Pilicą) – A. R. Godecka zostaje przełożoną generalną na kolejną                               kadencję
7 IV 1908      - dekret Stolicy Apostolskiej likwidujący dział sióstr zjednoczonych
12 IV 1910    - otwarcie domu przy ul. Starej 15 (obecnie ul. Klasztornej 19) w Częstochowie
2 X 1911       - pierwsza rewizja policji rosyjskiej w domu w Częstochowie
31 VII 1914   - wybuch I wojny światowej
14 V 1915     - A. R. Godecka wraz z nowicjuszkami wyrusza z Nowego Miasta na tułaczkę w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca:                        Mogielnica, Belsk, Grotów, Mrowiska, Warszawa, Liksna, Wilno
16 XI 1916    - powrót Sługi Bożej do Nowego Miasta
16 XII 1916   - śmierć o. Honorata Koźmińskiego
XII 1916        - wyjazd na stałe do Częstochowy i przeniesienie tam siedziby przełożonej generalnej
13 IV 1923   - zatwierdzenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Statutu Stowarzyszenia Kobiet Pracujących Samodzielnie                           pod nazwą „Przezorność” – była to oficjalna forma prawna Zgromadzenia wobec władz państwowych
1 XII 1929     - Dekret Pochwalny Stolicy Apostolskiej dla Zgromadzenia
12 VIII 1931 - Kapituła Generalna – A. R. Godecka wybrana na przełożoną generalną
2 IX 1934     - rozwiązanie Stowarzyszenia „Przezorność” i ujawnienie Zgromadzenia przed władzami państwowymi
20 VIII 1937 - ciężka choroba Sługi Bożej
13 X 1937   - śmierć m. A. R. Godeckiej
15 X 1937   - pogrzeb i pośmiertne odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi