Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego misją jest pomoc przewlekle chorym, starszym kobietom w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Opieka obejmuje wszystkie ważne sfery życia: somatyczną, społeczną, psychiczną i duchową. Każda podopieczna wymaga indywidualnego podejścia. Personel podejmuje i koncentruje wszystkie swoje siły na pacjentce.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty(343K)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Ogrodowa 35
42-200 Częstochowa


Śląskie

tel. 34/365-10-49, 34/324-39-91

e-mail: zol.honoratki@wp.pl

Grant

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie, ul. Ogrodowa 35, na podstawie umów o powierzenie grantu z dnia 30.10.2020 roku oraz 23.06.2021 roku, otrzymał granty finansowane w ramach projektu grantowego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa...

czytaj więcej