Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Nazwa

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi

Nazwa łacińska naszego Zgromadzenia brzmi:
Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae;
po włosku: Congregazione delle Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria;
potocznie: siostry honoratki;
oficjalny skrót: SCM