Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Intencje

Dołącz do wspólnej modlitwy

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że w osobie Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej dałeś nam gorliwą apostołkę wśród ludzi pracy i uczyniłeś ją matką rodziny zakonnej, która w szczególny sposób czci Niepokalane Serce Maryi. Racz wynieść ją do chwały ołtarzy, a mnie przez jej wstawiennictwo udziel łaski..., o którą cię proszę z poddaniem się świętej woli Twojej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożej s. Hilarii Emilii Główczyńskiej

Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Ty z miłości udzielasz się w szczególny sposób duszom wybranym. Prosimy
Cię, przyjmij modlitwę, pokutę i ofiarę życia s. Hilarii Emilii Główczyńskiej i za jej wstawiennictwem udziel mi łaski..., a Służebnicę swoją, która na ziemi jednoczyła się z Tobą, wynieś do chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wyślij intencję

Dołącz do wspólnej modlitwy

Prayer
Heavenly Father, we thank You for the Servant of God Aniela Roza Godecka in whom You gave us a zealous apostle for working people and made her a mother of a monastic family which worships the Immaculate Heart of Mary in a special way. Deign to raise her to the glory of sainthood, and grant me, by her intercession, the grace… which I request by submission to Your Holy will. Through Christ our Lord. Amen.

Aniela Roza Godecka was born on 13.09.1861 at Korczewa (Russia). She came from a Polish Catholic family. She had a good upbringing and education. Under the influence of Bl. Honorat Kozminski she devoted herself to work among working and unemployed people. In 1888 she organized the Congregation of the Little Sisters of the Immaculate Heart of Mary. The keynote theme of her life were the words “Thy will be done, Lord”. She died on 13.10.1937 in Czestochowa, having a reputation as a saint.

Her beatification process has been taking place since 1994 Please send any information about the graces received through the intercession of the Servant of God Aniela Roza Godecka to the following address:

Honoratki Sisters
Klasztorna Street 19, 42-200 Częstochowa, tel. 34/361 29 83
e-mail: godecka@honoratki.pl
www.honoratki.org
With permission of Church authorities.


Prayer God the Father, the Son and the Holy Spirit, out of love You reveal yourself in a special way to chosen souls. We ask You to receive the prayer, the penance and the sacrifice of the life of Sr. Hilaria Emilia Glowczynska and by her intercession grant me the grace I ask for…, and raise Your Servant who was united with You while on earth to the glory of sainthood. Through Christ our Lord. Amen.

Wyślij intencję

Dołącz do wspólnej modlitwy

Preghiera
Serva di Dio Angela Rosa Godecka

Padre Celeste, Ti ringrazio di averci dato, nella persona della Serva di Dio Angela Rosa Godecka, un apostolo zelante fra i lavoratori e di averla resa madre di una famiglia religiosa che particolarmente venera il Cuore Immacolato di Maria. Degnati di elevarla all'onore degli altari e di concedere a me, per intercessione sua, questa grazia... che Ti chiedo rimettendomi alla Tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen

Angela Rosa Godecka, nata il 13 IX 1861, veniva da una famiglia cattolica stanziata nel cuore della Russia. Sotto gli auspici del beato Onorato Koźmiński, si consacrò al lavoro tra le operaie di fabbrica. Nell 1888 istituì la Congregazione delle Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria. Il suo motto di vita fu "Sia fatta la Tua volontà". Morì a Częstochowa in odore di santità il 13 X 1937. Il suo processo di beatificazione è in corso.

Chi ricevesse qualche grazzia per l'intercessione della Serva diDio A. R. Godecka, ne scriva a

SS. Honoratki
e-mail: godecka@honoratki.pl
ul. Klasztorna 19,42-226 Częstochowa
Polonia
Con il permesso ecclesiastico

Wyślij intencję

Dołącz do wspólnej modlitwy

Gebet
Die Dienerin Gottes Angela Rosa Godecka

Dank sei Dir Himmlischer Vater, dass Du uns in der Person der Dienerin Gottes Angela Rosa Godecka, eine eifrige Apostolin unter den Arbeterinnen gegeben hast. Du hast sie zur Mutter der Kongregation berufen, die in besonderer Weise das Umbefleckte Herz Marie verehrt. Erhebe sie zur Ehre der Altäre und erteile mir durch ihre Fürsprache die Gnade... um die ich in Ergebung deines heiliegen Willens bitte. Durch Christus unseren Herrn. Amen

Angela Rosa Godecka wurde am 13. 09. 1861 in Russland, in einer katholischen Famiglie geboren. Unter dem den Fabrikarbeterinnen und gründete im Jahre 1888 die Kongregation der Kleinen Schwestern vom Unbefleckten Herzen Marie. Ihr Lebensmotto war "Dein Wille geschehe". Sie starb im Ruf der Heilgkeit in Częstochowa am 13. 10. 1937. Ihr Seligsprechungprozess wurde schon eröffnet.

Wer auf die Fürsprache der Dienerin Gottes A. R. Godecka eine Gnade erhalten hat, melde es an:

SS. Honoratki
e-mail: godecka@honoratki.pl
ul. Klasztorna 19
42-226 Częstochowa
Polen
Mit kirchlicher Druckerlaubnis

Wyślij intencję