Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus” (Flp 1,21)

Osoby konsekrowane, które mocą miłości, rozlanej w sercach przez Ducha Świętego, stały się jednym duchem i jednym sercem, dają świadectwo o Chrystusie swoim życiem, czynami i słowami – oto szczególna misja życia konsekrowanego w Kościele i w świecie.

"Wiecie, komu uwierzyliście (por. 2 Tm 1,12), oddajcie Mu wszystko!”, dobra materialne i doświadczenia duchowe, talenty i pomysły, a także ideały apostolskie i posługi miłosierdzia.

Na wzór Niepokalanego Serca Maryi stawajmy się Domem Słowa, zawsze otwarte na Bożą inicjatywę, angażujące się w dzieło zbawcze Syna. Duchu Święty daj nam odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Wszystkim dziękujemy za dar modlitwy, za pamięć w tym szczególnym dla nas dniu i za Waszą obecność na drogach codzienności, a Dziewczętom, które dzisiaj słyszą w swoich sercach delikatny głos Bożego wezwania życzymy odwagi w podejmowaniu decyzji pójścia drogą najpiękniejszej miłości. Życzymy radości z pokornego „Amen”, wypowiedzianego woli Bożej. Niech miłość Chrystusa będzie dla Was światłem rozpraszającym wszelkie wątpliwości, zwyciężającym wszelkie obawy i pokonującym wszystkie trudności.

Z darem serdecznej i wdzięcznej modlitwy – Siostry Honoratki

List