Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Kobieta_fascynująca podróż w czasie

Kobieta_fascynująca podróż w czasie

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie zaprosiła do debaty „Kobieta-fascynująca podróż w czasie”, która miała na celu przybliżenie roli kobiet w historii oraz współczesności.

W pierwszej części nauczycielka historii p. Karolina A. Bielawska (absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie) wygłosiła referat o ciekawej kobiecie - Anieli Róży Godeckiej w ujęciu ekonomii społecznej. Zainteresowania badawcze p. Karoliny A. Bielawskiej to dzieje XVII-XIX w., zwłaszcza sytuacja kobiet w świetle zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w wyniku rewolucji przemysłowej.

Jak pisze młodzież licealna: „nasze spotkanie zaszczyciła obecnością s. Bogumiła Czemko, która jest redaktorką „Autobiografii” A. Godeckiej – otrzymaliśmy od Siostry dwa egzemplarze tej książki, które od jutra będą dostępne w naszej szkole do lektury”.

Nadarzyńskie Centrum Kultury

Galeria