Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Jubileusz Posłanniczek

Jubileusz Posłanniczek

W pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca 2024 roku, Przełożona Generalna uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych 150-lecia Instytutu Świeckiego Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kaplicy domu rekolekcyjnego „Dobry Zakątek” w Konstancinie-Jeziorna. Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny prowincji warszawskiej OFMCap, br. Paweł Szymala. W homilii, którą wygłosił br. Andrzej Baran, podkreślał on znaczenie duchowej drogi, jaką przeszły Służebnice Najświętszego Serca Jezusa, oraz ich nieoceniony wkład w życie Kościoła i społeczeństwa.

Po Mszy świętej uczestnicy mieli okazję do wspólnej modlitwy i rozmowy, do refleksji nad historią i misją Instytutu, a także do wspólnego świętowania osiągnięć i dzielenia się wspomnieniami i planami na przyszłość.

Jubileusz 150-lecia był także okazją do podziękowań dla tych, którzy przez lata wspierali działalność Instytutu. Odpowiedzialna za Instytut wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim członkiniom, Rodzinie Honorackiej i wszystkim sympatykom za ich oddanie i zaangażowanie. Zachęciła do kontynuowania misji z jeszcze większym zapałem i wiarą.

Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem, który był doskonałą okazją do dalszych rozmów i umacniania więzi między uczestnikami.

Galeria