Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zawołajmy jednym głosem

Zawołajmy jednym głosem

23 czerwca 2024 roku o godz. 18.30 – w wyjątkowym dniu jakim jest Dzień Ojca, cała Polska zjednoczy się w modlitwie, wołając do Boga: „OJCZE NASZ”. Ta piękna inicjatywa, nazwana „Ojcze Nasz”, ma na celu połączenie rodzin, wspólnot, parafii i  Kościołów chrześcijańskich w jednej wspólnej modlitwie. Jest to gest, który ma przypomnieć o wartości jedności i wspólnoty w wierze, a także o roli ojcostwa zarówno w rodzinie, jak i w duchowym życiu każdego człowieka.

Inicjatywa „Ojcze Nasz” jest owocem zaangażowania osób świeckich, które pragną zachęcić innych do wspólnej modlitwy uwielbienia. Modlitwa „Ojcze Nasz” jest jednym z najważniejszych tekstów w tradycji chrześcijańskiej, będąc symbolem zaufania i oddania się woli Boga. W tym dniu, kiedy szczególnie pamiętamy o naszych ziemskich ojcach, modlitwa ta nabiera dodatkowego znaczenia, podkreślając rolę Boga Ojca jako wzoru miłości, ochrony i przewodnictwa.

Wspólna modlitwa „Ojcze Nasz” może stać się okazją do dialogu, wzajemnego zrozumienia i budowania mostów między różnymi wspólnotami wiary. W ten sposób, poprzez proste, ale głęboko znaczące słowa modlitwy, możemy wspólnie budować bardziej zjednoczone i pełne miłości społeczeństwo, czerpiąc inspirację z naszego wspólnego duchowego dziedzictwa.

Ojcze Nasz