Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwa za konających z tradycji Zgromadzenia

Modlitwa za konających z tradycji Zgromadzenia

Modlitwa za konających

Najłaskawszy Jezu miłujący dusze, błagamy Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego / i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, / obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, / którzy w tej chwili konają i dziś przejdą do wieczności.

Serce Jezusa konające - zlituj się nad konającymi.

Serce Maryi współbolejące  - ratuj grzeszników.

Święty Józefie konający w objęciach Jezusa i Maryi - przyczyń się za konającymi i cierpiącymi w czyśćcu.

Ojcze nasz…