Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s. M. Anastazja Zuzanna Żyła

Zmarła s. M. Anastazja Zuzanna Żyła

Dnia 4 grudnia 2020r. w Częstochowie, odeszła do Domu Ojca s. Maria Anastazja od Dzieciątka Jezus, Zuzanna Żyła.

S. Zuzanna Żyła, córka Stanisława i Janiny z domu Lendzion urodziła się 26 listopada 1933 r. w Lembargu. Do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi została przyjęta w 1953 r. Pierwszą profesję zakonną złożyła 29 grudnia 1954 r. w Nowym Mieście n. Pilicą, a śluby wieczyste 28 sierpnia 1960 r. w Częstochowie. Po nowicjacie ukończyła kurs pielęgniarstwa, a następnie podjęła pracę w Szpitalu Miejskim w Mysłowicach, gdzie pracowała przez półtora roku jako pielęgniarka. Od 1957 do 1967 r. pracowała w Szpitalu Miejskim w Żyrardowie, po czym przez kolejne 3 lata w Milanówku koło Warszawy. Od 1973 do 2008r. mieszkała w Warszawie przy ul. Grójeckiej, gdzie przez kilka kadencji pełniła posługę przełożonej. Tam też przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka w Instytucie Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, a także przez 5 lat w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 2008 - 2016 s. Zuzanna przebywała w domu w Żyrardowie. Następnie od 2016 r., aż do chwili obecnej mieszkała w Częstochowie, przy ul. Klasztornej 19. Zmarła 4 grudnia 2020r. w domu generalnym, otoczona modlitwą Sióstr. Przez ostatnie dwa miesiące była całkowicie unieruchomiona, leżała słuchając i modląc się wraz z radiem. Z wielką cierpliwością i cichością przyjmowała cierpienie, jako wyraz woli Bożej. Często spoglądała na krzyż, łącząc swoje cierpienia z cierpieniem Jezusa.

Prosząc o dopuszczenie do ślubów wieczystych, s. Zuzanna napisała: „zbliża się mój najpiękniejszy dzień w życiu, długo, długo z tęsknotą oczekiwany. Pragnę jak najszybciej połączyć się z Jezusem ślubami wieczystymi, pomimo, że już przy pierwszych ślubach postanowiłam sobie być wierną swemu Oblubieńcowi aż do śmierci. Myślę, że Pan Jezus wysłucha mojej prośby i nie odrzuci swego dziecka…”

Charakterystycznym rysem jej duchowości było całkowite oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, co było widoczne także w godzinie jej śmierci, ponieważ odeszła do wieczności w pierwszy piątek miesiąca. Posiadała również specjalne nabożeństwo do Bożego miłosierdzia. Szczególną troską modlitewną otaczała swoją rodzinę, krewnych i znajomych. Regularnie zamawiała w ich intencji Msze św. na Jasnej Górze polecając ich opiece Matki Bożej. Wzorem i pomocą na drodze jej życia duchowego była sługa Boża s. Hilaria Emilia Główczyńska. Jej powierzała wszystkie swoje troski i dziękowała za każde otrzymane dobro. Od niej uczyła się wpatrywania w krzyż Chrystusa i łączenia swojego cierpienia z Jego zbawczym cierpieniem. Była bardzo wrażliwa na każdy szczegół, potrafiła zauważyć najdrobniejszy gest dobroci czy życzliwości i wyrazić wdzięczność. Jej szczerość i otwartość
na drugiego człowieka sprawiały, że miała bardzo dobry kontakt ze wszystkimi, zarówno starszymi, jak i młodszymi. Kochała piękno i nim emanowała na otoczenie. S. Zuzanna całe swoje życie poświęciła posłudze ludziom chorym i cierpiącym. W bardzo trudnych warunkach, z wielką ofiarnością spieszyła z posługą medyczną i duchową chorym, będącym pod jej opieką. Doświadczyła też szykan z powodu swego wyznania i powołania zakonnego. W czasach komunizmu, z tego powodu, została nawet zwolniona z pracy w szpitalu. Ufna w Opatrzność Bożą, podjęła wówczas pracę w innym mieście.

Dziękujemy dziś Bogu za dar cichego, ukrytego życia i powołania do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi s. Zuzanny Żyły.

Pogrzeb odbędzie się w środę 9 grudnia 2020 r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

O godz. 10.30 – będzie modlitwa różańcowa

O godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa i odprowadzenie na Cmentarz pw. św. Rocha.

Naszą zmarłą Siostrę polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…