Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s. Anna Maria Czwaluk

Zmarła s. Anna Maria Czwaluk

Dnia 1 kwietnia 2021 r. zmarła w Berdyczowie s. Anna od Oblicza Pańskiego Maria Czwaluk. Pogrzeb odbył się 5 kwietnia 2021 r. Śp. s. Anna została pochowana na cmentarzu w Połonnym.

Wieczny odpoczynek  racz jej dać Panie

Maria Czwaluk urodziła się 4 kwietnia 1940 r. w woj. winnickim. Była pierwszym z pięciorga dzieci. Rodzice przekazali głęboką wiarę wszystkim swoim dzieciom. Rozpoznając powołanie do wyłącznej służby Bogu, Maria wyjechała z Ukrainy do Rygi, by wstąpić do zgromadzenia. 30 marca 1961 r.została przyjęta do postulatu. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu i uczyła się haftować i szyć liturgiczne szaty w domu. 3 października 1961 r. w Rydze została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię zakonne s. Anna od Oblicza Pańskiego. 22 sierpnia 1963 roku złożyła pierwsze śluby. 28 czerwca 1968 złożyła śluby wieczyste

W 1967 r. została skierowana do Wilna, pracowała w szpitalu psychiatrycznym na oddziale dziecięcym na zmianę z s. Klarą Konstancją Marianowską. Dom wileński był gościnny, otwarty nie tylko dla sióstr, ale także dla wszystkich, którzy chcieli odwiedzić Matkę Bożą Ostrobramską. Oprócz pracy państwowej s. Anna zajmowała się haftowaniem i szyciem paramentów liturgicznych.

W 1975 roku została przełożoną domu w Greczanach w Chmielnickim na Ukrainie, gdzie pozostała do 1983 roku. Tutaj była też mistrzynią  postulatu. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu miejskim w Chmielnickim. W domu dużo czasu poświęciła szyciu i haftowaniu. Od 1975 do 1978 s. Anna Czwaluk była radną i raz w miesiącu jeździła  na posiedzenie rady do Rygi. W 1973 r. była delegatką na Kapitule Generalnej w Częstochowie. W 1983 roku wróciła do Wilna, pracowała w szpitalu i haftowała.

20 sierpnia 1992 przyjechała na Ukrainę i zamieszkała w Manikowcach, woj.chmielnickie. W latach 2003-2005 mieszkała w Hałuszczyńcach. Od 2005 do 2007 ponownie w Manikowcach. Od 2007 roku do dnia śmierci śp. s. Anna mieszkała w Berdyczowie.