Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Częstochowie jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego misją jest pomoc przewlekle chorym, starszym kobietom w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Opieka obejmuje wszystkie ważne sfery życia: somatyczną, społeczną, psychiczną i duchową. Każda podopieczna wymaga indywidualnego podejścia. Personel podejmuje i koncentruje wszystkie swoje siły na pacjentce.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty

Oświadczenie(77K)

Wywiad(327K)

Skierowanie

Karta oceny

Wniosek

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Ogrodowa 35
42-200 Częstochowa


Śląskie

tel. 34/365-10-49, 34/324-39-91

e-mail: zol.honoratki@wp.pl