Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Przez Maryję oddany Bogu

Przez Maryję oddany Bogu

Na zaproszenie ks. Romana Kota, Moderatora Żywego Różańca w Diecezji Warszawsko - Praskiej s. Ancilla i s. Paulina wraz z br. Grzegorzem Filipiukem OFMCap prowadziły rekolekcje zelatorów Kół Różańcowych. W rekolekcjach, które odbyły się w dniach od 29 września do 1 października w Loretto koło Warszawy pod hasłem: "Przez Maryję oddany Bogu" wzięło udział blisko 100 osób z całej diecezji, a trzeba zaznaczyć, że Żywy Różaniec w tej parafiach warszawsko-praskich obecnie liczy 1900 Kół.
Skąd pomysł, aby rekolekcje dla zelatorów odbyły się razem z bł. Ojcem Honoratem???
W swoim dzienniku wydanym pod tytułem: "Gdybym mniej kochała" tom 1, Maria Górska z Łubieńskich wspomina: "Znaliśmy doskonale O. Honorata, często w Kolanie u nas bywał, znam więc szczegóły jego życia. (...) Był niezmordowany, dzień cały spowiadał, mówił kazania, miewał konferencje na zebraniach, które cała Warszawa znała pod imieniem Róż. Do takiej Róży należało też 12 członków, prezes, zelator, jałmużnik. Były róże złożone z mężczyzn, pań, panien, studentów. Miało się co dzień mówić dziesiątkę różańca i chodzić do biednych, o czym na konferencjach miesięcznych zdawało się sprawę. (...)o. Honorat chciał po tym ogromnym rozbiciu w czasie panowania cesarza Mikołaja, powiązać między ludźmi stosunki, nauczyć ich wspólnie i dla jednego celu pracować. Musiała ta potrzeba być rzeczywista, bo w ciągu paru lat cała Warszawa powiązała się w Róże (...)."
Po rekolekcjach w Loretto trzeba przyznać, że Żywy Różaniec jest wciąż aktualny, że "powiązanie" ludzi przez modlitwę różańcową niesie ze sobą obfite owoce, o czym świadczą zelatorzy i członkowie licznych Kół. Same rekolekcje miały bardzo napięty plan: poranna medytacja, Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi, Eucharystia, konferencje, Droga krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu i kontemplacja Ikony Niepokalanego Serca Maryi i oczywiście modlitwa różańcowa.
O. Grzegorz przedstawił przede wszystkim sylwetkę o. Honorata i jego nauczanie. Natomiast siostry prowadziły różaniec, drogę krzyżową, adoracje. Uczyły też uczestników rekolekcji pieśni honorackich, ale też głosiły konferencję o Straży Duchowej przy Sercu Maryi i duchowości Serca Maryi w nauczaniu o. Honorata.
Zainteresowanie o. Honoratem i Strażą Duchową było bardzo duże wśród członków rekolekcji. Można nawet powiedzieć, że o. Honorat nieoficjalnie, po cichu czuwa ciągle nad swymi Różami!!!

s. Ancilla

Galeria