Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Oto Matka twoja

Oto Matka twoja

W Warszawie Służewiu w klaszorze dominikanów raz w miesiącu w czwartki odbywają się otwarte wykłady. Cechą swoistą tych wykładów jest to, że przechodzą w dialog z zaproszonym wykładowcą. Jednym z czwartkowych wykładowców była s. dr Anna Duda SCM. Tematem spotkania było "Serce Maryi w życiu kobiety według Ojca Honorata". Zapraszamy do wysłuchania tego wykładu.

Ilustracje do wykładu.

Więcej o spotkaniach.