Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wspólnota N S M

Wspólnota N S M

Minął już rok od momentu, kiedy to 7 października 2020 r. Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi w parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie dokonała zawierzenia się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi, według praktyki św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Przyszedł więc czas, żeby ponowić to zawierzenie i podziękować za otrzymane łaski w minionym roku.
Tego dnia msza św. zgromadziła nie tylko naszą Wspólnotę, ale również dzieci przygotowujące się do I Komunii św., które w tym dniu otrzymały różańce.Wspólnota przygotowała oprawę liturgiczną mszy św. Ponowienie oddania miało miejsce po homilii, na ofiarowanie, każdy odnawiający zawierzenie zaniósł w procesji różę, jako wyraz miłości do Maryi. Przygotowaniem do ponownego zawierzenia była wcześniejsza adoracja Najświętszego Sakramentu, urozmaicona rozważaniem z tekstów Fatimskich, nauczania św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego. Warto rozpowszechniać 33-dniowe rekolekcje połączone z oddaniem się Jezusowi przez Maryję, by przez swoje modlitwy, cierpienia i umartwienia ratować tych, którzy się zagubili, zdobywać dusze dla nieba, wynagradzać, dawać świadectwo swojej wiary.
Należy podkreślić, że Wspólnota NSM z Będzina jest bardzo aktywna, żyje problemami Kościoła powszechnego i lokalnego. Członkinie Wspólnoty, każdego dnia, przez cały rok gromadzą się w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem na adoracji i różańcu, obejmując swoimi modlitwami potrzeby Kościoła, parafii, rodzin, młodzieży i dzieci. Z okazji 6 rocznicy Dnia Praw Rodziny (22.10) ustanowionego przez Sejm RP, członkinie Wspólnoty wydrukowały plakaty Karty Praw Rodziny i postarały się w Duszpasterstwie Rodzin o Karty Praw Rodziny, które zostały rozpowszechnione wśród małżeństw naszej parafii. Nawiązaliśmy także kontakt z mediami katolickimi, aby tę problematykę podjęły na swoich łamach. W obliczu zwielokrotnionych zagrożeń i ataków na tradycyjną polską rodzinę, potrzebne jest uświadamianie o prawach rodziny i podkreślanie roli rodziny w życiu Kościoła, Ojczyzny i społeczeństwa.
s. Michalina

Galeria