Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Duchowość

Centrum naszego życia duchowego stanowi tajemnica Eucharystii – żywej obecności Boga wśród ludzi. Kontemplacja wcielonego Słowa Bożego w Jego pokornej małości prowadzi do uwielbienia miłości bez granic, wyniszczającej siebie aż po Krzyż. Zapatrzenie w Chrystusa i pragnienie naśladowania Go w codziennym życiu przekłada się na służbę bliźnim.
Wzorem prawdziwej miłości do Boga i ludzi jest Niepokalane Serce Maryi. To Ona nas prowadzi, wspomaga i wyprasza potrzebne łaski. Maryja wraz ze św. Józefem uczą nas cichego życia z Chrystusem i dla Chrystusa – tak jak Święta Rodzina z Nazaretu.
W duchu św. Franciszka z Asyżu chcemy naśladować jego pokorę, nieść pokój i dobro tam, gdzie pośle nas Pan.