Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Nowicjat

Kolejnym i najważniejszym etapem formacji jest nowicjat.
To okres intensywnego wprowadzania w życie zakonne. Siostry uczą się ściślej naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, by po dwóch latach oddać się Jemu przez złożenie pierwszych ślubów zakonnych.