Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Aspirantura

Pierwszy etap, jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia, to aspirantura. Jest to czas zapoznawania się z życiem zakonnym i Zgromadzeniem, choć pozostając nadal w swoim środowisku i tam świadcząc o Chrystusie.