Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Proces beatyfikacyjny

Aniela Róża Godecka cieszyła się opinią świętości jeszcze za swego życia. Dlatego wielkim pragnieniem sióstr było rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego, co miało miejsce 19 IX 1994 r. w Częstochowie. Prace trwały trzy lata i 18 X 1997 r. uroczysta sesja zakończyła proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Następnie dokumentację przekazano do Rzymu, do Kongregacji Spraw Świętych. Obecnie trwają prace nad tzw. Positio super virtutibus (Pozycja o heroiczności cnót).
W dniu 26 III 1998 r. miała miejsce ekshumacja doczesnych szczątków Sługi Bożej i przeniesienie ich z cmentarza Św. Rocha w Częstochowie do kościoła Podwyższenia Krzyża św. Tam złożono je w specjalnie przygotowanym sarkofagu. Obecnie przy sarkofagu w każdą środę odprawiane są modlitwy o beatyfikację Sługi Bożej. Można także składać intencje modlitewne za jej przyczyną - osobiście bądź za pośrednictwem internetu.
A. R. Godecka jest patronką ludzi pracy i wyprasza wiele łask, m.in. otrzymania pracy. O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić siostry.