Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

#WielkiCzwartek

#WielkiCzwartek

O najsłodsza Miłości moja, z przepaści nędzy mojej, z ufnością w moc zasług Twoich, przez wszystkie Rany Najświętsze, błagam Cię za kapłanów całego świata. Jezu mój ukochany, na słowa ich zstępujesz z nieba i jeśli chcesz, możesz zaradzić wszelkiemu złu. O Jezu, Mistrzu Najpotężniejszy, daj im serce Twoje i miłość, i udziel im mądrości swojej. Amen  (Sł.B. s. Hilaria Główczyńska SCM)

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę kapłańskiego powołania. W tym dniu pragniemy podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Kapłaństwo jest powołaniem szczególnym: “I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4).

DRODZY KAPŁani.jpg (267 KB)