Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Imieniny Przełożonej Generalnej

Imieniny Przełożonej Generalnej

Czcigodna Matko Judyto!

Całe Zgromadzenie życzy Ci nieustannego pomnażania darów, w które Pan Bóg wyposażył dla wykonania zleconego zadania, dla dobra każdej siostry, całego Zgromadzenia i Kościoła. Niech realizowane powołanie na małej drodze będzie radością z odnajdywania wciąż nowych możliwości w sprawianiu Jezusowi przyjemności. Niech św. Patronka wyprasza, Kochanej Matce, przeobfite zdroje łask Nieba, Boże błogosławieństwo i pomoc przy sterach Zgromadzenia. Życzymy nieugiętej woli w dążeniu na szczyty Bożych ideałów – poprzez miłość i wierność Chrystusowi.

Życzenia płyną od rana, a uroczystej Eucharystii przewodniczy O. Marcin Ciechanowski OSPPE. Solenizantkę otaczają Kapłani i Siostry przybyłe ze wszystkich wspólnot, także reprezentantki z Ukrainy, wypraszając obfitość Bożych darów. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, gościom za przybycie i dar obecności, a dla Sióstr posługujących w kuchni i refektarzu prosimy o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na każdy dzień życia.

Imieninowe świętowanie przebiegało w rodzinnej atmosferze oraz radości ze wspólnego spotkania w tak licznym siostrzanym gronie.