Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalane Serce Maryi

Niepokalane Serce Maryi

Niech serca nasze w Twym Sercu zamknięte

jak wosk miękki przybiorą kształt Jego.

Niech będą czyste, pokorne i święte,

niechaj się staną według Serca Twego.

W Twoim Sercu Maryjo, składamy całe nasze Zgromadzenie, wszystkie siostry, które teraz służą Twojemu Synowi i w przyszłości będą służyć. Uczyń nas własnością swojego Serca, bądź naszym schronieniem, szkołą miłości i cierpienia.

Galeria