Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wspólnota w Będzinie

Wspólnota w Będzinie

Cały tydzień  przy Chrystusie niesionym w Najświętszym Sakramencie

W parafii pw. św. Jana Chrzciciel w Będzinie, radość i dziękczynienie za obecność Chrystusa w znaku chleba i wina, pomagał nam przeżywać ks. Bp Piotr Skucha. W pięknych słowach homilii przybliżył nam istotę tego wielkiego święta. W święto Bożego Ciała, oktawę i jej zakończenie, swoją wiarę manifestowali, nie tylko dorośli, ale też dzieci, szczególnie te sypiące przed Chrystusem kwiaty.

Przy Niepokalanym Sercu

W uroczystość Niepokalanego Serca Maryi, Wspólnota NSM i Grupa Zawierzeniowa spotkała się w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Będzinie. W tym szczególnym dniu w modlitewnym skupieniu rozważałyśmy życie Maryi, Jej świętość, doskonałość zjednoczenia z Bogiem, Jej pokorę i posłuszeństwo.

Adoracja zawierała modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i bliźnich, za bluźnierstwa i niewdzięczność ludzi. Prosiliśmy o nawrócenie grzeszników, o pokój na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ponowiłyśmy swoje oddanie Maryi prosząc, aby pomagała nam słabym naśladować wzór wszelkich cnót.

Galeria