Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s. Bogusława Warzycha

Zmarła s. Bogusława Warzycha

W sobotę, 20 sierpnia 2022 r. w wieku 92 lat, zmarła siostra Bogusława Helena Warzycha od Niepokalanego Serca Maryi.


Helena Warzycha urodziła się 5 listopada 1930 roku w Rębielicach Szlacheckich, powiat Kłobucki, z ojca Józefa i matki Marianny z domu Szczepaniak. Ochrzczona została 23.11.1930 roku w Dankowie, bierzmowana w 1941 roku przez Bp Teodora Kubinę w parafii Danków, diecezja częstochowska. Wraz ze swoim rodzeństwem wychowywała się w rodzinie posiadającej niewielkie gospodarstwo rolne, tworzącej, pomimo ciężkiej pracy, atmosferę ciepła i dobroci. Do szkoły podstawowej uczęszczała w rodzinnej wiosce, kolejne lata pomagała rodzicom w gospodarstwie. Od roku 1956 pracowała u krawcowej w Częstochowie jako uczennica, przyswajając sobie tajniki krawiectwa.

We wrześniu tegoż roku, Helena przekroczyła furtę klasztorną sióstr Honoratek i w grudniu została przyjęta do postulatu. W sierpniu 1957 roku rozpoczęła nowicjat w Nowym Mieście i otrzymała imię s. M. Bogusława od Niepokalanego Serca Maryi. Pierwszą profesję siostra złożyła 26.08 1959 roku na ręce s. Bernadetty Glijer a profesję wieczystą 26.08.1964 roku w Częstochowie.

Po pierwszych ślubach siostra pojechała do Częstochowy, zamieszkała w domu na ul. Klasztornej, gdzie podejmowała różne pracę domowe, jednocześnie ucząc się w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. Naukę zakończyła zdanym egzaminem dojrzałości w 1964 roku. Następnie mieszkając w domach zakonnych w Przybyszewie i w Markach, ukończyła w Warszawie, w 1966 roku, Międzyzakonne Studium Społeczno-Prawne zainicjowane w 1953 roku przez Prymasa Polski Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W kolejnych latach, po złożeniu stosownego egzaminu w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach, otrzymała siostra świadectwo czeladnicze, a w maju 1968 roku Dyplom Mistrzowski z prawem używania tytułu Mistrza krawiectwa damskiego.

Od 1966 roku zamieszkała siostra w Nowym Mieście i przyjęła od Przelożonej Generalnej misję: pomocnicy Mistrzyni nowicjatu, a dwa lata później otrzymała mianowanie na Przełożoną domu. Tak siostra Bogusława pisze o tym wydarzeniu w sprawozdaniu z 6-letniej kadencji: „ Zdawałam sobie sprawę z tego trudnego obowiązku i nie czułam się na siłach aby temu podołać. Zwróciłam się więc z całym zaufaniem do Matki Najświętszej z prośbą aby to Ona objęła obowiązki przełożonej, a ja będę jej wykonawczynią, św. Józefa obrałam za swego i domu opiekuna i doradcę. Nie zawiodłam się, często tę pomoc czułam bardzo wyraźnie.”

W lutym 1975 roku siostra otrzymała przeniesienie do Częstochowy, zamieszkała w domu przy ul. Tetmajera, i podjęła pracę krawcowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez nasze Zgromadzenie. We wspólnocie domowej pełniła na zmianę posługę przełożonej i zastępczyni, zawsze roztropna, dobra i gorliwa o chwałę Bożą.

Od 1985 roku  mieszkała siostra w domu generalnym, nadal pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, aż do uzyskania praw emerytalnych. W maju 2016 roku,  zamieszkała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym aż do końca swego ziemskiego pielgrzymowania.

Zawsze wierna Bogu, pokorna, ofiarna, pracowita, kompetentna w pracy zawodowej, pełna dobroci i życzliwości.

Śp. s. Bogusława przeżyła 92 lata, w zakonie 66 lat. Zachowamy ją w pamięci jako tę, która odznaczała się duchem wiary, modlitwy i cichego apostolatu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

Galeria