Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Pamiątka śmierci św. Franciszka

Pamiątka śmierci św. Franciszka

Witaj, Ojcze ukochany, co Serafów zdobisz chór.

Ty Jezusa nosisz rany, Tyś świętości dla nas wzór.

Pobłogosław Twoje dzieci i poprowadź drogą Twą.

Niech się miłość w nas roznieci, niech ogarnie mocą swą!

3 października, w wigilię Uroczystości Świętego Franciszka z Asyżu, zgodnie z wielowiekową tradycją rodzina franciszkańska świętuje tradycyjne nabożeństwo Transitus (łac. przejście). Jest to jedno z bardziej wzruszających nabożeństw dla wszystkich braci i sióstr Zakonu św. Ojca Franciszka, wspominających ostatnie chwile Świętego na ziemi i wdzięcznych za dar Jego niezwykłej świętości dla całego Kościoła.

Św. Bonawentura w „Życiorysie większym” napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów „Było to przed Świętem Paschy…” (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana”. Swoje życie zakończył mówiąc: „Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz”.

Jako Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi żyjące Regułą Trzeciego Zakonu Regularnego św. Ojca Franciszka, trzymając w dłoniach zapalone świece, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, przypominamy sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękujemy za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy.

a

a

Galeria