Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Odwiedziny u sióstr na Ukrainie

Odwiedziny u sióstr na Ukrainie

Od 28 września 2022 roku Matka Judyta Przełożona Generalna i s. Samuela przebywają na Ukrainie.

Po przekroczeniu granicy w Medyce siostry udały się do wspólnoty w Mościskach. W tym domu znajduje się przedszkole imienia Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej. Obecnie we wspólnocie są trzy siostry - s. Alina, przełożona, pracująca w katechezie i zakrystii, której siostry złożyły życzenia z okazji jubileuszu 25 - lecia życia zakonnego; s. Edyta - dyrektorka i wychowawczyni przedszkola; s. Gracjana przygotowująca posiłki dla dzieci i wspólnoty. Wieczorem wspólnotę w Mościskach odwiedził ksiądz proboszcz Władysław i podziękował za pracę sióstr w parafii. 29 września, w Uroczystość św. Michała Archanioła, patrona wikariatu na Ukrainie, siostry uczestniczyły we Mszy Świętej z okazji 20-lecia powstania szkoły w Mościskach.

W południe siostry rozpoczęły długą, prawie 600 km drogę do Aleksandrówki.  Bezpiecznie i szczęśliwie dojechały na uroczystą kolację imieninową s. Wacławy i jubileuszową z okazji 25-lecia życia zakonnego s. Elżbiety. Następnego dnia przyjechały do Aleksandrówki siostry z Korostenia -  s, Weronika, s. Julia i s. Teresa. Spotkanie miało uroczysty charakter jubileuszowo-imieninowy z okazji 25-lecia życia zakonnego s. Weroniki i imienin s.Teresy.

1 października siostry udały się razem z s. Wacławą w drogę do Berdyczowa, gdzie siostry złożyły życzenia srebrnym jubilatkam  - s. Marcie i s. Danieli. Po południu Matka Generalna, s. Samuela i przełożona Wikariatu  pojechały odwiedzić siostry w domu nowicjackim przy ul. Czudnowskiej w Berdyczowie.

W niedzielę 2 października Matka Judyta, s. Samuela i s. Renata odwiedziły siostry w Worzelu. Tam znajduje się Dom Dziecka, prowadzony przez nasze siostry. W drodze do Worzela siostry zatrzymały się w miejscach, które pokazują okrucieństwo wojny i jej skutki. Były w Buczy i Irpiniu. Odwiedziły również seminarium Duchowne w Worzelu, gdzie rosjanie dokonali zniszczenia i ograbili również przedmioty kultu religijnego. W Worzelu razem z dziećmi siostry zjadły obiad i po południu wróciły do Berdyczowa.

Przebywając w Berdyczowie siostry uczestniczą we Mszach Świętych w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej.

4 października 2022 roku w Berdyczowie w domu nowicjackim, w 134. rocznicę powstania Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, odbędą się uroczystości przyjęcia do postulatu Jany i złożenia pierwszej profesji przez s. Urszulę.

Całe Zgromadzenie powierza WAS swoim modlitwom.

ZOBACZ NA str. UA

Galeria