Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wszystkich Świętych nadzieja życia

Wszystkich Świętych nadzieja życia

Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć... Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni.

Pierwszym pragnieniem, które wywołuje w nas wspomnienie świętych, jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie... Drugim pragnieniem jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i nam... Do tej chwały podążajmy biezpiecznie i z całą usilnością... Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości. (Z kazania św. Bernarda)

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada. W tradycji polskiej ten dzień jest nazywany Dniem Zadusznym lub potocznie Zaduszkami. Wspomnienie to wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji - św. Odylon. On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych 2 listopada. Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Bogiem, lecz nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Kościół przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc prośby przed tron Boży szczególnie w tym dniu. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą od 1 do 8 listopada uzyskać odpusty zupełne.