Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Wikariat w Ukrainie

Wikariat w Ukrainie

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne w Berdyczowie odbywało się (9 -12.05.2023) pod przewodnictwem przełożonej generalnej. Był to czas na podsumowanie życia i posługi sióstr z Wikariatu św. Michała Archanioła w Ukrainie przez ostatnie 3 lata. Spotkanie służyło również omówieniu dalszych kierunków rozwoju Zgromadzenia w Ukrainie. W tych dniach ogłoszono także nową przełożoną wikariatu i jej radne.

Informacje w zakładce / KAPITUŁY