Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Puls codzienności

Puls codzienności

"Co zrobić, by Słowo Boże stało się pulsem codzienności?" - by wejść w osobistą relację z Jezusem Chrystusem poprzez Słowo Boże. To temat kolejnego spotkania formacji permanentnej, w któym towarzyszą nam Anna i Jerzy Ordutowscy z Projektu PULS - formacji, która budzi ludzi, oraz ks. Daniel, dobrze nam wszystkim znany.

Odnosząc się do sobotnich (20.05.2023) czytań z Dziejów Apostolskich, przedstawiających postać Apollosa, ks. Daniel Łuka SSP wskazuje na "wybór ludzi świeckich do głoszenia, do ewangelizacji. Pan Bóg napełnia Duchem i mocą ludzi, którzy odważnie szli i to Słowo Boże głosili, dawali poznać ewangelię innym, świadczyli o tym co widzieli i słyszeli. To właśnie oni stali się tym pierwszym misyjnym zaczynem pierwotnego Kościoła poza Palestyną. Jest to świadectwo tego w jaki sposób Słowo się rozprzestrzenia, w jaki sposób Pan Bóg działa".

Zapraszam do: galeria / formacja / permanentna

Galeria