Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Naszym wzorem Serce Maryi

Naszym wzorem Serce Maryi

Serce najbardziej podobne do Serca Jezusowego, zawsze współczujące naszym nieszczęściom, roztapiające lód naszych serc i przemieniające je na podobieństwo Serca Jezusowego. Nasza droga prowadząca do Jezusa, pośredniczka wszystkich łask niezbędnych dla naszego zbawienia. Nasza pomoc w potrzebie, pociecha w utrapieniu, moc w pokuszeniu, schronienie w prześladowaniu, pomoc w niebezpieczeństwach. Najbardziej zaś w ostatniej walce naszego życia, w chwili śmierci.

Niepokalane Serce Maryi powierzamy się Twojej macierzyńskiej miłości i pozostajemy pod Twoją opieką.