Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Profesja_wieczysta_2023

Profesja_wieczysta_2023

"... Ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na całe życie... Oddaję się całkowicie Jezusowi... Wybieram to Zgromadzenie jako moją Rodzinę na zawsze, abym za łąską Ducha Świętego służyła wiernie Bogu, Kościołowi i ludziom."

Te słowa usłyszeliśmy 19 sierpnia 2023 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie podczas uroczystej Mszy Świętej. Po upływie określonego przez prawo czasu formacji dwie nasze siostry  złożyły publicznie wieczyste śluby zakonne na ręce Przełożonej Generalnej. Siostry oddały swoje życie Bogu i podjęły się radykalnego zachowywania Ewangelii według Reguły św. Franciszka z Asyżu i Konstytucji Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Na mocy tego aktu siostry zostały też definitywnie włączone do honorackiej wspólnoty siostrzanej. Niepokalane Serce Maryi  niech uprosi siostrom potrzebne łaski na drodze naśladowania Chrystusa.