Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Ze św. Franciszkiem

Ze św. Franciszkiem

3 października, w wigilię Uroczystości Świętego Franciszka z Asyżu, zgodnie z wielowiekową tradycją rodzina franciszkańska świętuje tradycyjne nabożeństwo Transitus (łac. przejście). Jest to jedno z bardziej wzruszających nabożeństw dla wszystkich braci i sióstr Zakonu św. Ojca Franciszka, wspominających ostatnie chwile Świętego na ziemi i wdzięcznych za dar Jego niezwykłej świętości dla całego Kościoła.

Św. Bonawentura w „Życiorysie większym” napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich i polecił by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów „Było to przed Świętem Paschy…” (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana”. Swoje życie zakończył mówiąc: „Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz”.

Jako Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi żyjące Regułą Trzeciego Zakonu Regularnego św. Ojca Franciszka, trzymając w dłoniach zapalone świece, przypominamy sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękujemy za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy.

Uwielbiajmy Pana za 135 lat istnienia Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Uwielbiajmy Go i bądźmy Mu wdzięczne.