Honoratki Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi

Zmarła s. Wiesława Kacprzak

Zmarła s. Wiesława Kacprzak

W poniedziałek, 11 grudnia 2023 r. w wieku 78 lat, zmarła siostra Wiesława Jadwiga Kacprzak od Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Siostra Wiesława – Jadwiga Kacprzak urodziła się 4 lipca 1945 r. w miejscowości Zalesie,diecezja łowicka. Była drugim z siedmiorga dzieci. Rodzice - Jan i Stanisława utrzymywali swoją rodzinę z pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Byli dobrymi, spokojnymi i pracowitymi ludźmi. Szanowali siebie, kochali swoje dzieci, wychowywali je w duchu religijnym i patriotycznym. Sakrament chrztu, Pierwszą Komunię św. i Sakrament bierzmowania s. Wiesława przyjęła w rodzinnej parafii. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Zalesiu. Jak sama pisała: z nauką nie miała trudności.

Po szkole podstawowej uczęszczała na kurs kroju i szycia w Łodzi. W kwietniu 1962 r. przyjechała do pracy w pralni u Sióstr Honoratek w Częstochowie. Jak  pisała we wspomnieniach: praca w pralni była ciężka ale atmosfera bardzo miła, pracowały w niej młode, uczące się siostry i dziewczęta,  pomagały także siostry starsze, bardzo dobre i lubiane.

Najbardziej cieszyła siostrę bliskość Jasnej Góry. Często modliła się przed cudownym obrazem Matki Bożej. Będąc wśród Sióstr poznała ich życie i zapragnęła przyłączyć się do nich. Do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, gdzie już była jej ciocia i rodzona siostra, została przyjęta 7 października 1963 r. Nowicjat rozpoczęła w Nowym Mieście w dniu 26 sierpnia 1964 r. Po ukończeniu dwuletniej formacji 22 sierpnia 1966 r. złożyła pierwszą profesję zakonną i wróciła do Częstochowy.

W roku szkolnym 1966/67 rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Bezpośrednio po maturze w 1970 rozpoczęła studia dzienne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  na wydziale humanistycznym – filologii polskiej. Ukończyła je 30 października 1975 r. uzyskując dyplom magisterski z filologii polskiej. W 1976 r. podjęła pracę w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie przy ul. Piotrkowskiej 17 jako nauczyciel języka polskiego. Pracowała tam do czasu przejścia na emeryturę, w 2000 roku.

 Pracując w Niższym Seminarium Duchownym, w latach 1976 - 1985 została mianowana mistrzynią junioratu; w latach 1994 – 2000 pełniła równocześnie posługę przełożonej domu generalnego.

We wrześniu 2000 r. podjęła pracę w bibliotece Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W tym czasie ukończyła w Krakowie Kurs katalogowania i tworzenia opisów bibliograficznych książek i czasopism zorganizowany przez Federację Bibliotek Kościelnych, a także kurs Kancelaryjno – archiwalny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

W lipcu 2003 r. ujawniła się choroba nowotworowa i po operacji wróciła siostra na Klasztorną, do domu generalnego. Po okresie rekonwalescencji decyzją Rady podjęła  obowiązki sekretarki generalnej  pełniąc tę posługę do września 2015 r. W tym czasie pełniła siostra także inne posługi: zastępczyni przełożonej, radnej domowej, a od stycznia 2005 r. do ostatnich swoich dni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św.  

W Niższym Seminarium Duchownym z radością i pasją przekazywała wraz z pięknem języka również wartości, takie jak szacunek do drugiego człowieka, przyrody i tego co nas otacza. Wielokrotnie prowadziła swoich uczniów przez cały czas edukacji jako wychowawczyni. Zadzierzgnięte wówczas więzy przyjaźni trwały przez wiele lat. Siostra Wiesława nie tylko utrzymywała kontakt ze swymi wychowankami z Niższego Seminarium Duchownego ale przede wszystkim wspierała ich swoją modlitwą. Wielu z nich zostało kapłanami, zakonnikami.

Sumienna, skromna, rozmodlona, pracowita, całym swoim życiem realizowała słowa, zawarte w godle Zgromadzenia: „Módl się i pracuj”. Po dramatycznym zmaganiu zdrowotnym, stanęła przed Obliczem Jezusa Zmartwychwstałego, otoczona opieką i modlitwą sióstr. Odeszła do wieczności spokojnie, w ciszy, z różańcem w ręku.

Pogrzeb: 15.12.2023 r. (piątek) o godz.11.00 - Msza św. (10.30 - różaniec) w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie ul.Generała Władysława Sikorskiego 85.

            Polecajmy w modlitwie miłosiernemu  Bogu  duszę śp. s. Wiesławy, Jej rodzinę jak i całe Zgromadzenie.

Galeria